Wybrane funkcje językowe

Zwroty, z którymi warto się zapoznać, przydatne także na egzaminie pisemnym

Wyrażanie opinii
– Ich finde/meine/glaube… – Sądzę/Uważam…
– Ich denke… – Myślę…
– Ich bin der Meinung/der Ansicht… – Jestem zdania…
– Meiner Meinung/Ansicht nach… – Moin zdaniem…
– Ich würde sagen… – Powiedziałbym…
– Ich habe den Eindruck… – Mam wrażenie…
– Ich fürchte… – Obawiam się…
– So viel ich weiß… – O ile wiem…

Wyrażanie zgody
– Ich bin auch dafür – Jestem także za tym
– Ich bin ganz deiner Meinung – Jestem całkiem twojego zdania, całkowicie się z Tobą zgadzam
– Ich bin der gleichen Meinung wie du – Jestem tego samego zdania co Ty
– Ja, du hast völlig Recht – Tak, masz w zupełności rację
– Das meine/finde ich auch – Też tak sądzę/uważam
– Ich stimme dir zu – Zgadzam się z tobą
– Ja, es stimmt – Tak, zgadza się
– (Da bin ich) einverstanden – Zgoda
– Ich bin damit einverstanden – Zgadzam się z tym
– Das ist wahr/richtig –To prawda
– Ich teile diese Auffassung – Podzielam tę opinię
– Das überzeugt mich – To mnie przekonuje
– Das trifft zu – To się zgadza

 Wyrażanie sprzeciwu
– Das stimmt nicht – To nie prawda
– Du hast nicht Recht – Nie masz racji
– Ich bin nicht der Meinung, dass…. – Nie jestem zdania, że…
– Ich bin nicht dieser Meinung- Nie jestem tego zdania
– Ich bin ganz anderer Meinung – Jestem całkiem innego zdania
– Das sehe ich ganz anders – Widzę to całkiem inaczej
– Das finde ich nicht – Ja tak nie uważam
– Das überzeugt mich nicht – To mnie nie przekonuje
– Damit bin ich nicht einverstanden – Nie zgadzam się z tym
– Das halte ich für falsch – Uważam, że to nie prawda

Wyrażanie propozycji
– Ich schlage vor… – Proponuję…
– Ich habe einen Vorschlag… – Mam propozycję…
– Ich möchte vorschlagen… – Chciałabym zaproponować…
– Wenn du willst, können wir… – Jeśli chcesz, to możemy…
– Wenn du Lust hast, können wir… – Jeśli masz ochotę, moglibyśmy…
– Ich habe eine Idee – Mam pomysł

Przyjmowanie propozycji
– Das ist eine gute Idee – To dobry pomysł
– Das ist keine schlechte Idee. – To nie jest zły pomysł
– Mit Vergnügen!- z przyjemnością!
– Das hört sich gut an.- Brzmi nie źle.
– Ich bin dafür – Jestem za tym
– Die Idee gefällt mir – Pomysł podoba mi się

Odrzucanie propozycji
– Nein, tut mir Leid – Nie, przykro mi
– Nein, leider nicht – Nie, niestety nie
– Auf keinen Fall! – W żadnym razie!
– Ich bin dagegen – Jestem przeciwny
– Das halte ich nicht für eine gute Idee – Nie uważam tego za dobry pomysł
– Ich kann leider nicht mitmachen – Nie mogę w tym niestety uczestniczyć
– Das kommt nicht in Frage – To nie wchodzi w rachubę
– Dein Vorschlag gefällt mir gar nicht – Twoja propozycja wcale mi się nie podoba
– Ausgeschlossen – Wykluczone

Składanie kontrpropozycji
– Ich möchte einen Gegenvorschlag machen – Chciałabym zaproponować coś odwrotnego
– Wir können auch darüber nachdenken, ob… – Możemy się także nad tym zastanowić, czy..

Wyrażanie przypuszczeń
– Ich vermute, dass… – Przypuszczam, że…
– Es kann sein, dass… – Możliwe, że…
– Mir scheint, dass… – Wydaje mi się, że…
– Möglicherweise – Być może
– Vielleicht – Może
– Wahrscheinlich – Prawdopodobnie
– Damit könnte gemeint sein, dass… – Może chodzić o to, że…

Wyrażanie zastrzeżeń, wahania, unikanie jednoznacznej odpowiedzi
– Das stimmt, aber… – Zgadza się, ale…
– Na ja, aber… – No tak, ale…
– Ja, vielleicht, aber… – Tak, być może, ale…
– Ja, aber nur wenn… – Tak, ale tylko jeśli…
– Ich weiß nicht, ob… – Nie wiem, czy
– Ich weiß nicht recht…. – Nie jestem pewny…
– Ich muss mir das noch überlegen – Muszę sie nad tym jeszcze zastanowić
– Ich kann mich noch nicht entscheiden – Nie mogę się jeszcze zdecydować
– Mal sehen – zobaczymy
– Das kommt darauf an, ob… – to zależy, czy…
– Das hängt davon ab, ob… – To zależy od tego, czy…
– Ich bin da nicht so sicher – Nie jestem tego wcale taki pewny
– Je nachdem – to zależy
– Unter Umständen ja – Pod pewnymi warunkami tak
– Unter der Voraussetzung, dass…- Pod warunkiem, że….

Wyrażanie przekonania
– Ich bin ganz sicher – Jestem całkiem pewny
– (Ganz) bestimmt – Z pewnością
– Es ist klar für mich – To jest dla mnie jasne
– Es steht für mich fest – To jest pewne dla mnie.

Wyrażanie nadziei
– Hoffentlich… – Mam nadzieję/miejmy nadzieję
– Ich hoffe , dass… – Mam nadzieję, że

Wyrażanie wdzięczności
– Vielen Dank – Wielkie dzięki
– Ich danke Ihnen für… – Dziękuję Pani za…
– Ich möchte Ihnen danken, dass… – Chciałbym Panu podziękować, że
– Ich bin dir sehr dankbar – Jestem tobie bardzo wdzięczny

Pytanie o opinię
– Wie finden Sie das? – Co Pan o tym sądzi?
– Was meinen Sie? – Jak Pan sądzi?
– Was glauben Sie? – Jak Pan uważa?
– Sind Sie dafür/dagegen? – Jest Pan za tym/przeciwko temu?
– Ist das Ihrer Meinung nach richtig? – Czy to jest słusznie Pańskim zdaniem?
– Was meinst du damit? – Co przez to rozumiesz?

Prośby o powtórzenie
Entschuldigung, könnten Sie Ihre Frage wiederholen? – Przepraszam, mogłaby Pani powtórzyć pytanie?
Könnten Sie das bitte wiederholen? – Czy mógłby Pan to powtórzyć?
Entschuldigung, könnten Sie mir noch mal sagen, …? – Przepraszam, mógłby mi Pan jeszcze raz powiedzieć…
Ich habe Ihren Namen nicht richtig verstanden – Nie zrozumiałem Pani nazwiska
Wie war noch einmal Ihre Telefonnummer? – Jaki był Pana numer telefonu?

Uzyskiwanie informacji
Ich habe eine Frage… – Mam pytanie…
Ich möchte dich gern etwas fragen… – Chciałbym cię o coś spytać…
Können Sie mir sagen…- Może mi Pani powiedzieć…
Was ist los? – Co się dzieje?
Was ist passiert? – Co sie stało?
Worüber denken Sie nach? – O czym Pan myśli?
Was gibt es Neues? – Co nowego?
Können Sie mir helfen? – Może mi Pan pomóc?
Sag mir bitte… – Powiedz mi

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s