Opis egzaminu ustnego

Nowa forma ustnego egzaminu maturalnego 

Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego trwa około 15 minut.

Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, obserwowanej przez drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie.

Nie ma już rozróżnienia na zakres podstawowy i rozszerzony, nie określa się więc poziomu egzaminu – wszyscy uczniowie przystępują do takiego samego egzaminu ustnego z języka obcego.

Zestaw egzaminacyjny składa sięz trzech zadań o zróżnicowanym stopniu trudności, poprzedzonych rozmową wstępną:

Zad. 1 – rozmowa z odgrywaniem roli

Zad. 2 – opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania

Zad. 3 – wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania

Na każde zadanie zdający ma określony limit czasu, którego nie można przekroczyć.

Po wylosowaniu zestawu zdający przystępuje do egzaminu. Nie ma dodatkowego czasu na zapoznanie sięz treścią całego zestawu przed odpowiedzią.

Zdający nie może notować w trakcie egzaminu.

Zadania muszą być realizowane po kolei. Zdający będzie mógł jednak w trakcie egzaminu zdecydować, które zadania zrealizuje, jak i również kiedy zakończy egzamin – jest to możliwe po każdym zadaniu. Jeśli któreś z zadań zostanie pominięte, nie ma możliwości powrotu i wykonania pominiętego zadania.

Każda wypowiedź jest oceniana w następujących kryteriach:

  • sprawność komunikacyjna:
  • zakres struktur leksykalno-gramatycznych
  • poprawność struktur leksykalno-gramatycznych
  • wymowa
  • płynność wypowiedzi

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 30. By zdać egzamin wystarczy uzyskanie 30%, czyli 9 punktów z 30 możliwych do uzyskania.

SZCZEGÓŁOWY OPIS EGZAMINU

Rozmowa wstępna

Trwa ok 2 minut i nie jest częścią zestawu. Egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań (2-5) związanych z jego życiem i zainteresowaniami. Lista pytań zamieszczona jest wyłącznie w zestawie egzaminującego. Celem rozmowy jest umożliwienie zdającemu oswojenia się z sytuacją egzaminacyjną. Nie ocenia się tu sprawności komunikacyjnej, ale jedynie jakość stosowanego języka.

Zadanie 1: Rozmowa z odgrywaniem roli

Zdający ma ok. 30 sekund na zapoznanie sięz poleceniem.

Zadanie polega na przeprowadzeniu dialogu opartego o czteroaspektowy scenariusz, w którym zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role. W trakcie rozmowy zdający musi odnieść się do czterech kwestii wskazanych w poleceniu i rozwinąć swoją wypowiedź w zadowalającym stopniu. Istotne jest również, aby zdający w sposób właściwy reagował na wypowiedzi egzaminującego.

Rozmowę zaczyna się od dowolnego elementu i można do niego później ewentualnie wrócić. W zadaniu sprawdzane są umiejętności uzyskiwania i udzielania informacji oraz negocjowania. Czas trwania – maks. 3 minuty (wliczając czas na zapoznanie sięz treściązadania)

Zadanie 2: Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania

Zdający ma ok. 10 sekund na przygotowanie się, następnie opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie (określa miejsce, osoby oraz wykonywane przez nie czynności) oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego.

Pytania są związane z tematyką ilustracji i zamieszczone są wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. W swoich odpowiedziach zdający nie powinien ograniczać się do zdawkowych, jednozdaniowych wypowiedzi. W zadaniu sprawdzana jest umiejętność opisu ilustracji, odpowiedzi na pytania dotyczące ilustracji oraz relacjonowania wydarzeń z przeszłości. Czas trwania – maks. 4 minuty

Zadanie 3: Wypowiedźna podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania

Zdający ma ok. 1 minuty na zapoznanie sięz poleceniem i materiałem stymulującym. Po tym czasie wybiera element z materiału stymulującego, który – jego zdaniem – najlepiej spełnia warunki wskazane w poleceniu i następnie uzasadnia swoją decyzję. Musi wyjaśnić także, dlaczego odrzuca pozostałe elementy. Na koniec odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego.

Pytania sązwiązane z tematyką materiału stymulującego i zamieszczone są wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. W swoich odpowiedziach zdający nie powinien ograniczać się do zdawkowych, jednozdaniowych wypowiedzi. Zadanie sprawdza między innymi wyrażanie i uzasadnianie opinii w odniesieniu do tematyki materiału graficznego. Czas trwania – maks. 5 minut (wliczając czas na zapoznanie sięz treścią zadania)

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s